Category Archives: Koncernredovisning

Poolningsmetoden

Poolningsmetoden är den metod som används för upprättande av koncernreodvisning vid samgående av två företag (fusion) och där ingen kan pekas ut/identieras som köpare, vilket är väldigt ovanligt. Väldigt få som använder denna metod! Kommer att försvinna snart!

Posted in Koncernredovisning | Leave a comment