Poolningsmetoden

Poolningsmetoden är den metod som används för upprättande av koncernreodvisning vid samgående av två företag (fusion) och där ingen kan pekas ut/identieras som köpare, vilket är väldigt ovanligt.

Väldigt få som använder denna metod! Kommer att försvinna snart!

This entry was posted in Koncernredovisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.