IAS 36 – Impariment of assets

IAS 36 – Impariment of assets behandlar nedskrivning av tillgångar och hur ett nedskrivningsbehov beräknas.

This entry was posted in IFRS. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *