Category Archives: IFRS

IAS 36 – Impariment of assets

IAS 36 – Impariment of assets behandlar nedskrivning av tillgångar och hur ett nedskrivningsbehov beräknas.

Posted in IFRS | Leave a comment

IAS 21 – Effects of changes in foreingn exchange rates

IAS 21 – Effects of changes in foreingn exchange rates behandlar omräkning av utländska dotterbolag.

Posted in IFRS | Leave a comment

IFRS 3 – Business Combinations

IFRS 3 – Business Combinations har ersatt IAS 22 – Business Cominations. Samtliga företagsförvärv ska redovisas enligt förvärvsmetoden. Poolningsmetoden är därmed ej tillämplig i något fall. En förvärvare ska identieras vid varje förvärv. Omvända förvärv ska redovisas i enlighet med … Continue reading

Posted in Företagsförvärv, IFRS | Leave a comment